Search
Flight Search
Rountrip
One-Way
Multi-Destination
Departure From
Departure Date
Days
Class
Time
Arriving To
Return Date
Class
Time
Adults
Children (2-11)
Infants in Lap (Under 2)
Infants in Seat (Under 2)
Number of Stops
Airline
Airline GDS
Flexible Date
Departure From
Departure Date
Days
Class
Time
Arriving To
Adults
Children (2-11)
Infants in Lap (< 2)
Infants in Seat (< 2)
Number of Stops
Airline
Airline GDS
Departure From
Arriving To
Departure Date
Class
Time
Flight 1: Departure from
Arriving to
Departure date
Class
Time
Flight 2: Departure from
Arriving to
Departure date
Class
Time
Flight 3: Departure from
Arriving to
Departure date
Class
Time
Flight 4: Departure from
Arriving to
Departure date
Class
Time
Flight 5: Departure from
Arriving to
Departure date
Class
Time
Adults
Children (2-11)
Infants in Lap (< 2)
Infants in Seat (< 2)
Number of Stops
Airline
Airline DGS

مقالات

راهنمای سفر به ترکیه

ترک‌ها مانند بسیاری از مردم منطقه‌ی خاور میانه بسیار مهمان‌نواز و مهربان هستند. بهتر است در مواجهه با آنها مواردی را رعایت کنید. اگر دعوت کسی به خانه‌اش را...

مطالعه بیشتر

انواع اقامت‌گاه در ایران

یکی از مهم‌ترین مسائل در هر سفری با هر هدفی، اقامت می‌باشد. هرچند که شاید سفر، همان‌طور که در معنای این واژه هم نهفته است، زمانی برای توقف نباشد؛ اما در هر سفری...

مطالعه بیشتر

میزان بار مجاز

احتمالاً یکی از اولین پرسش‌هایی که پیش از یک سفر هوایی از خودتان می‌پرسید این است که چه‌قدر بار می‌توانم با خودم ببرم؟ میزان بار مجاز به‌خصوص در پروازهای خارجی...

مطالعه بیشتر