سرویس‌های زیر با توجه به ساعت انتخابی شما، در مرحله بعد فعال و قابل انتخاب خواهد شد.
منو شماره یک
۱,۰۰۰,۰۰۰  ريال
۲۴ ساعته
منو شماره دو
۸۰۰,۰۰۰  ريال
۲۴ ساعته
منو شماره سه
۹۰۰,۰۰۰  ريال
۲۴ ساعته
منو شماره چهار
۷۰۰,۰۰۰  ريال
۲۴ ساعته

تمامی حقوق برای سفرهای کهکشانی محفوظ است. © 1397